Czym jest Autocasco?

Posiadacze i użytkownicy samochodów są narażeni na największą ilość ryzyk, występujących w związku z ogromnym natężeniem ruchu drogowego. Są też najczęstszymi klientami towarzystw ubezpieczeniowych. Zawierają umowy ubezpieczeń obowiązkowych, podejmują decyzje […]