Czym jest Autocasco?

Posiadacze i użytkownicy samochodów są narażeni na największą ilość ryzyk, występujących w związku z ogromnym natężeniem ruchu drogowego. Są też najczęstszymi klientami towarzystw ubezpieczeniowych. Zawierają umowy ubezpieczeń obowiązkowych, podejmują decyzje związane także z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Po co są te ubezpieczenia?

Ubezpieczenie AutoCasco

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i jak wszystkie inne ubezpieczenia gospodarcze, z wyjątkiem określonych odrębnymi przepisami, jest zawierane przez podpisanie umowy. Można ją zawrzeć za pośrednictwem licencjonowanych przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, zwanych popularnie agentami lub u brokera, a dowodem jej zawarcia jest polisa ubezpieczeniowa.

Zawarcie umowy oznacza zgodę na warunki umowy, określoną w załączniku do polisy. Tekst OWU stanowi integralną część umowy, co oznacza, że zawierający ubezpieczenie musi wraz z oryginałem polisy otrzymać ten tekst. Może być on  wydrukowany w odrębnej broszurze albo zintegrowany z polisą ubezpieczeniową w jednym dokumencie.

Ogólne warunki ubezpieczenia opracowują firmy ubezpieczeniowe, to znaczy, że w różnych firmach OWU mogą się między sobą różnić. Jedyna cecha wspólna to zgodność z przepisami prawa, zawartymi w przepisach Kodeksu Cywilnego  (art. 805-834) oraz z obowiązującą ustawą o działalności ubezpieczeniowej.

W OWU znajdują się definicje pojęć użytych w polisie, między innymi:

?    co jest przedmiotem ubezpieczenia,
?    jaki jest zakres ubezpieczenia
?    jakie są wyłączenia,
?    jaki jest sposób zawierania umowy,
?    jaki jest zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
?    jakie są prawa i obowiązki stron umowy,
?    oraz jaki będzie sposób ustalania odszkodowań.

Poprzez zawarcie umowy firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do poniesienia ryzyka uszczerbku w majątku ubezpieczającego, związanego ze zrealizowaniem się określonego zagrożenia (ryzyka), objętego umową, a ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki.

Przed zawarciem ubezpieczenia należy bardzo szczegółowo zapoznać się z OWU wybranej firmy. Dobrze jest porównać je z warunkami innych zakładów. Przydatna jest także rozmowa z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego lub brokerem, któremu po określeniu naszych oczekiwań wobec ubezpieczenia łatwiej będzie dobrać to najlepsze. Możemy wspomóc się również porównywarką ubezpieczeń, da nam to zarys różnic i podobieństw pomiędzy ofertami. Nie bójmy się wypytać dokładnie przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, zwracając szczególną uwagę na tak zwane wyłączenia. Dobrze jest wiedzieć o nich, zanim zdarzy się wypadek. Jeżeli okaże się, że po szczegółowym zapoznaniu się z treścią wyłączeń, obawiasz się, iż ubezpieczenie może nie być skuteczne, to jeśli jesteś osobą fizyczną możesz odstąpić od niej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, natomiast jako osoba prawna masz krótszy termin, bo tylko 7 dni. Porównanie ubezpieczeń autocasco zrobisz w rankomat.pl.