Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Jak podają statystyki ponad dziesięć milionów Polaków ma wykupione ubezpieczenie na życie. Takie liczby padają w wyniku badań marketingowych oraz informacji nadzoru ubezpieczeniowego. Są to jednak często bardzo złudne dane, ponieważ ubezpieczenia te nie dają prawie żadnej ochrony. Jednak jeśli traktować je jako dodatkową osłonę, jako drugą polisę na życie, warto je mieć.

Grupowe ubezpieczenia na życie nie cieszą się zbyt dobrą opinią w naszym kraju. Większość z nich to uczestnictwo w programach ubezpieczeń grupowych. Składka miesięczna wynosi czasem tylko kilka złotych, w większości przypadków oscylując wokół niewielkich kwot. W efekcie nabyte w wyniku wypadku w pracy inwalidztwo, które bezpowrotnie niszczy plany życiowe, wiąże się z wypłaceniem minimalnego odszkodowania, czasem jest to tylko kilkuset złotowa kwota, nie pokrywająca nawet podstawowych kosztów leczenia w pierwszym miesiącu. Są jednak na rynku dobre programy ubezpieczeń grupowych, wystarczy ich poszukać. Artykuł omawia w jaki sposób mogą być skonstruowane, by dawać realną ochronę.

Główne zalety ubezpieczeń grupowych:

ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę na całym świecie;
możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o część inwestycyjną;
możliwość stworzenia własnego zakresu ochrony spośród różnych pakietów;
prawo przystępowania do umowy ubezpieczenia dla Współmałżonków Pracowników;
prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu zatrudnienia Pracownika u Pracodawcy.

Zakres ubezpieczenia grupowego

Zakres ubezpieczenia grupowego obejmuje głównie śmierć ubezpieczonego. Polisy te jednak można rozszerzyć o szereg umów dodatkowych, do których należą:

śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy;
śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji;
śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu;
niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej;
trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu;
trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku;
poważna choroba Ubezpieczonego;
poważna choroba Dziecka;
śmierć Współmałżonka;
śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku;
śmierć Dziecka;
śmierć Rodziców;
śmierć Teściów;
urodzenie Dziecka;
urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną;
urodzenie Dziecka martwego;
osierocenie Dziecka;
pobyt Ubezpieczonego w szpitalu;
pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy;
pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji;
pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu;
operacje chirurgiczne;
rehabilitacja medyczna;
pomoc medyczna w kraju;
druga opinia medyczna.

Korzyści dla pracownika

Ubezpieczenie grupowe zapewnia:

–  ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu;
–  zabezpieczenie finansowe dla Pracownika i jego rodziny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych;
–  możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe;
–  prawo do indywidualnej kontynuacji umowy ubezpieczenia po ustania zatrudnienia u Pracodawcy;
–  świadczenia ubezpieczeniowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn.

Korzyści dla pracodawcy

Dzięki ubezpieczeniu grupowym Pracodawca może zyskać:

1.wymierne narzędzie dbałości o swoich Pracowników, wzmacniające wizerunek firmy oraz zwiększające jej konkurencyjność na rynku pracy;
2.zwiększenie atrakcyjności firmy w procesie rekrutacji najlepszych specjalistów;
3.efektywny element polityki kadrowej w zakresie motywowania Pracowników;
4.możliwość zaliczenia składki opłacanej przez Pracodawcę w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16, ust 1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
5.wysoką jakość obsługi w czasie zawierania ubezpieczenia i po jego zawarciu.