Porównanie ubezpieczeń

Na rynku polskim nie brakuje różnych ofert ubezpieczeń. Warto poznać różne rodzaje ubezpieczeń, by pewnie i spokojnie poruszać się w tej tematyce. Dobrze jest przyjrzeć im bliżej i poznać wartość ofert. Trudno bowiem czasem zgadnąć, czym różnią się między sobą. Oczywiście ceną, jednak nie wolno kierować się przy wyborze ubezpieczenia tylko tym kryterium. Może się bowiem okazać, że tańsza oferta ma uboższy zakres ochrony.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej jest coraz popularniejszą  formą zabezpieczenia. Przeznaczone dla lekarzy, prawników i innych grup zawodowych i służy ubezpieczeniu się od ryzyka popełnienia błędu w czasie wykonywania zawodu. Do kompleksowego ubezpieczenia mieszkania można wykupić OC, zabezpieczające przed roszczeniami osób poszkodowanych w naszym mieszkaniu, kiedy ktoś zostanie pogryziony przez psa lub spadnie w naszym domu ze schodów. Podobnie jest w przypadku potknięcia się o wystającą płytę chodnikową – jeśli z tego powodu złamaliśmy nogę, to dlaczego nie domagać się z tytułu szkody odszkodowania od gminy?

Także i rowerzyści mają wiele możliwości popełnienia szkody, częste są uszkodzenia lusterek samochodów, które może kosztować więcej, niż jest wart rower. Jeśli nie mamy ubezpieczenia, kierowca może zażądać zwrotu pieniędzy na naprawę szkody. Jeżeli nie zgadzamy się na to, pozywa nas do sądu. Sprawa oczywiście nie trwa krótko, a my płacimy odszkodowanie powiększone o koszty postępowania sadowego. A wystarczy ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, tym bardziej, że koszt takiego ubezpieczenia jest z reguły niewielki.

Praktycznie każde towarzystwo zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie (np. bójka), osobom bliskim ubezpieczonego, podczas kierowania rowerem w stanie nietrzeĽwości albo po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających. Wiele ubezpieczeń nie obejmuje także wyczynowego uprawiania sportu.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, najlepszym sposobem porównania ubezpieczenia jest wykorzystanie serwisu typu porównywarka ubezpieczeń.


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Chodzi tutaj o trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Jeśli mamy takie ubezpieczenie, otrzymamy odszkodowanie z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Po zakończeniu leczenia komisja lekarska ocenia ten uszczerbek, czyli określa jaki procent zdrowia utraciliśmy. Przykładowo: za bardziej skomplikowane złamanie ręki może to być np. 4%, za utratę kciuka 20%, wzroku w jednym oku 30%, utratę funkcji całej ręki 70%. Ubezpieczyciel mnoży sumę procentów (jeśli było kilka uszkodzeń) razy sumę ubezpieczenia i tak wylicza wysokość odszkodowania.

Dodatkowo niektóre firmy zwracają koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, nabycia protez i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego inwalidów lub też pobytu w szpitalu. Podobnie jak w przypadku OC ubezpieczyciele zastrzegają sobie wyłączenie odpowiedzialności w pewnych przypadkach.

Ubezpieczenie na życie

Życie i zdrowie to podstawowe wartości dla każdego człowieka. Aby żyć na odpowiednim poziomie i zapewnić podstawowe warunki sobie i swoim najbliższym, podejmujemy pracę. Zarabiamy pieniądze, dzięki którym możemy zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim. Aby nie doszło do sytuacji, w której nasza choroba czy śmierć przyczynia się do sytuacji, że nasza rodzina zostaje bez środków do życia, ubezpieczamy się na życie. Ubezpieczenie to nie sprawi, że będziemy zdrowi, ani nie zapobiegnie naszej śmierci. Może jednak sprawić, że w razie wystąpienia takiej sytuacji, rodzinny budżet zostanie uchroniony, a nasi najbliżsi nie pozostaną bez środków do życia.

Na polskim rynku funkcjonuje bardzo wiele rodzajów ubezpieczeń na życie. Ich cechą charakterystyczną jest to, że dają one gwarancję wypłaty świadczenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych wypadków losowych. Niektóre ubezpieczenia na życie działają na zasadzie podobnej do auto casco. Klient opłaca regularnie składki i w przypadku wystąpienia szkody otrzymuje odszkodowanie. Jednak jeśli wypadek nie nastąpi, nie otrzyma żadnego świadczenia. Z kolei inne ubezpieczenia na życie zawiera element oszczędnościowy. Składki, częściowo są inwestowane, a część idzie na pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego.
Ubezpieczenie na życie różni się od innych ubezpieczeń oraz innych form oszczędzania. Zasadnicza różnica polega na wielkości wypłacanej sumy na wypadek śmierci. Oszczędności gromadzone przez zmarłą osobę mogą przejść na jego rodzinę. W przypadku zwykłego oszczędzania rodzina zmarłego będzie mogła otrzymać jego pieniądze, ale będzie też musiała zapłacić za nie podatek spadkowy. W przypadku ubezpieczenia na życie i zgromadzonych w ten sposób środków rodzina zmarłej osoby będzie mogła otrzymać nawet więcej, niż wynosi suma wszystkich składek opłaconych przez zmarłego.

Polecane porównywarki z Grupy Rankomat:

1. Porównywarka ubezpieczeń rankomat.pl:

2. Porównywarka ofert banków finanse.rankomat.pl.
3. Porównywarka ubezpieczeń podróżnych wakacyjnapolisa.pl.
4. Porównywarka OC/AC okurka.pl.