Ubezpieczenia przez telefon i Internet

Internet i telefon to atrakcyjne, wygodne i tanie miejsca dla sprzedaży ubezpieczeń. Tego typu oferta kierowana jest w szczególności do właścicieli samochodów. Z przeprowadzanych badań rynkowych wynika, że znaczna część właścicieli samochodów w Polsce zainteresowana jest tą formą zakupu ubezpieczenia. Klienci zwracają szczególną uwagę na wiarygodność oferenta oraz oczekują niższej ceny. Ta forma sprzedaży ubezpieczeń stanowi spore wyzwanie dla nowych firm, szukających swojej szansy na rynku.

Czym się kierujemy wybierając firmę ubezpieczeniową?

Przeprowadzone badania ankietowe umożliwiły określenie czynników, jakimi kierują się potencjalni klienci przy wyborze firmy ubezpieczeniowej. Najistotniejszym  argumentem, decydującym o wyborze firmy jest jej wiarygodność (23%), renoma (18%) oraz stabilność (14%) i popularność (13%). Promocyjne oferty oraz rekomendacje mają o wiele mniejsze znaczenie (około 5%). Dla ankietowanych osób istotnym i najczęściej wymienianym czynnikiem jest przystępna cena oraz wielkość składki ubezpieczeniowej (80%). Tego typu kryteria stosują się zarówno do tradycyjnych metod ubezpieczania jak i do wyboru firmy ubezpieczeniowej w przypadku zakupu przez Internet lub telefon.

Potencjalni odbiorcy

Badanie ankietowe testujące gotowość do zakupów on-line zostało przeprowadzone na grupie 800 osób, reprezentatywnej dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Zebrane dane dotyczą ubezpieczenia AC i odzwierciedlają opinie posiadaczy samochód, decydujących o zakupie ubezpieczeń. Badania potwierdzają istnienie dużego potencjału (60% badanych) skłonnych do wykupienia ubezpieczenia przez telefon lub Internet. Około 40% respondentów to posiadacze samochodów, mężczyĽni w wieku powyżej 25 roku życia, mieszkańcy dużych miast. O wiele częściej chęć ubezpieczenia przez telefon i Internet deklarowali respondenci w wieku 25-34 lat (69%) oraz osoby o dobrym statusie materialnym.

Za pomocą SMS, WAP i Internetu

Jest już oferta ubezpieczeń podróżnych i mieszkaniowych dla klientów jednej ze znanych sieci telefonów komórkowych. Jest to kolejny efekt współpracy firm w sprzedaży ubezpieczeń podróżnych, kupowanych przez SMS. Dzięki nowej ofercie klienci mogą kupić ubezpieczenie podróżne oraz rozszerzyć je o ubezpieczenie mieszkania. Klienci chcący wykupić ubezpieczenie, mogą korzystać również z serwisu WAP w telefonie oraz adresu WWW, dostępnego przez Internet. W ten prosty i ogólnie dostępny sposób można stać się posiadaczem: ubezpieczenia podróżnego, ubezpieczenia podróżnego z ubezpieczeniem mieszkania na czas podróży, osobnego ubezpieczenia mieszkania (oferowane w okresach miesięcznych). Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy wysłać SMS pod wskazany przez operatora numer. Ubezpieczenie można zakupić przez Internet. Na stronie operatora sieci komórkowej (w zakładce usługi ? ubezpieczenia), znajdują się szczegółowe informacje o sposobach zawierania umowy i zakresie oferowanych ubezpieczeń

Kilka szczegółów

Dla ubezpieczenia podróży oraz ubezpieczenia podróży i mieszkania trzeba wpisać swój numer PESEL, liczbę dni obowiązywania ubezpieczenia, datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, a dla ubezpieczenia mieszkania na miesiąc, w treści wpisując tylko numer PESEL.

Potwierdzenie umowy

Klient otrzyma od operatora sieci informacje zwrotne, instruujące go o kolejnych krokach. Zawarcie ubezpieczenia potwierdza informacja SMS lub email, która zawiera numer polisy i numer telefonu do ubezpieczyciela.
Jeżeli klient zdecyduje się na zakup ubezpieczenia przez kanał WAP, powinien za pomocą przeglądarki w telefonie komórkowym wejść na stronę WAP , wybrać interesujący wariant usługi , a w dalszej kolejności postępować zgodnie z przekazanymi wskazówkami.

Ile zapłacimy?

Wysokość składek ubezpieczeniowych jest zależna od rodzaju pakietu. Koszt ubezpieczenia podróżnego wynosi od 5 zł dziennie, a z opcją ubezpieczenia mieszkania od 6,10 zł. Odrębne ubezpieczenie mieszkania to koszt od 19 zł miesięcznie.

Warunki ubezpieczenia podróżnego obejmują: pokrycie kosztów leczenia za granicą, koszty usług związanych z pomocą w podróży (usługi Assistance, wypłatę świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonego). Ubezpieczenie mieszkania obejmuje zdarzenia losowe, takie jak: pożar, powódĽ, zalanie, kradzież z włamaniem. Dodatkową, uzupełniającą funkcję ubezpieczenia pełni OC.

Ubezpieczenia – jaka przyszłość?

Polski rynek ubezpieczeniowy jest zdominowany przez największych ubezpieczycieli tj. PZU czy WARTA. Jedynie wzrost liczby konkurencyjnych firm może spowodować spadek cen ubezpieczeń. Nie bez znaczenia będzie też konkurencyjność ofert, tj. wzrost jakości usługi, zwiększenie przejrzystości warunków ofert, łatwości dokonania zakupu. Wyniki badań rynkowych wskazują na pozytywne nastawienie klientów do kupowania przez Internet lub telefon. Wprowadzenie konkretnej usługi wymaga jednak analizy specyfiki całego procesu i wybranej marki. Szczegółowe badania z pewnością pomogą zdefiniować optymalną ofertę, uwzględniającą realne możliwości, jak i potencjalne zyski.